Αρχική

Η σύγχρονη Επιχείρηση, ως οικονομική μονάδα αλλά και ως νομική οντότητα, έχει σύνθετες και πολυδιάστατες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της βιώσιμότητάς της και την παραμονή στον κλάδο της με όρους υγιούς ανταγωνισμού.

Οι απαιτήσεις αυτές δημιουργούν την ανάγκη συνεργασίας με έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους, που μπορούν να καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Η ομάδα Σύμπραξη αποτελούμενη από πέντε συνεργαζόμενα-συμπράττοντα Δικηγορικά Γραφεία-Διαμεσολαβητές, με εξειδίκευση σε όλους τους τομείς του δικαίου, παρέχει τα εχέγγυα του έμπειρου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού συνεργάτη της επιχείρησης.

 

Σύμπραξη Δικηγορικών Γραφείων:  Ιωάννας Καραχάλιου, Νίκου Γεννάδιου, Δημήτρη Δημητρίου, Γιώργου Γιαννόπουλου, Σοφίας Βασιλαντωνάκη